Специјално признание „Стефан Сидовски – Сидо“

Во чест на професорот Стефан Сидовски, во годината по неговата смрт, Филозофскиот Филмски Фестивал востанови Специјално признание со неговото име. Овде ја преобјавуваме веста во која се откриваат причините зад оваа одлука, како и првиот добитник на признанието, Софи Линенбаум.

Back to Top