„За философијата, образованието и сексот“: интервју на Мери Цветковска со Сидо

Соодветно насловено „За философијата, образованието и сексот“, следново интервју на Мери Цветковска со Стефан Сидовски е правено во април 2018 година, кога е и првпат објавено на веб-страницата reborn.mk. Го преобјавуваме овде во целост.

Прашања без одговори: тегобности на младиот човек во определувањето на една философија на живот (2005)

Брошурата насловена Прашања без одговори датира од 2005 година, кога и е отпечатена во ограничен број самиздат-примероци. Цела деценија подоцна, истата е објавена во серија од седум прилози (денес, за жал, достапни само во архивирана форма) на македонскиот философски веб-портал, akindin.com. Ја преобјавуваме овде во целост.

Збогум човеку! (МзР li.6688)

Една од многуте лирско-прозно белешки од Мислите за размислувањево кои Сидо ја изразува својата недоверба во науката, философијата и технологијата – а и во општата способност на човекот да создаде заедница на слободни луѓе.

Back to Top