„Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“ (2018)

Стефан Сидовски, „Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“, Револуција бр. 1 (2017-2018), стр. 75-80.

Рецензија на Синот на Шаул на Ласло Немеш (2016)

Рецензија на Сидо на унгарскиот филм Синот на Шаул, првпат објавена на 4 мај 2016 година на веќе ненадградуваниот веб-портал reborn.mk, во рамки на рубриката „Час по филм со Сидо“.

Снимањето филмови како животна утеха

Во следниов краток дневнички запис од 24 јуни 1973 година (Дневници, бр. 2, стр. 167-8), покрај неколкуте белешки по повод снимањето на Еден ден ден во животот на . . . , Сидо попатно прибележува и еден свој чест впечаток – дека снимањето филмови му е најголемата утеха во животот.

За непрактичноста на осаменичкиот живот

Голем дел од раните текстови на Сидо ја документираат неговата растргнатост меѓу она што тој го смета за единствените два начини да се одживее животот: вообичаено (во согласност со традицијата и очекувањата) и осаменички (наспроти текот и настрана од другите). Еден ран запис од неговите Дневници (бр. 1, 94-103 стр.) нуди едно од многуте интересни сведоштва за овие дилеми (25 април 1973).

За неуспехот да се запише на Филмската академија во Белград

Краток запис од Дневниците (бр. 1, 50-51 стр.) за причините околу неуспехот на Сидо да се запише на Филмската академија во Белград.

Back to Top