Јасминка Димитровска, „Една значајна книга“

Рецензија на Јасминка Димитровска на Филмскиот кадар и неговата естетска суштина (Скопје: Епоха и Кинотека на Македонија, 1995), објавена прв пат во Кинопис 14(8) (1996) под насловот „Една значајна книга“ (стр. 156-159).

Back to Top