Снимањето филмови како животна утеха

Во следниов краток дневнички запис од 24 јуни 1973 година (Дневници, бр. 2, стр. 167-8), покрај неколкуте белешки по повод снимањето на Еден ден ден во животот на . . . , Сидо попатно прибележува и еден свој чест впечаток – дека снимањето филмови му е најголемата утеха во животот.

Back to Top