Последниот запис на Сидо

Иако телото на Стефан Сидовски беше пронајдено на 4 јули, сосема е веројатно неговата смрт да настапила и повеќе од цела седмица порано, од кога и датира записот споделен овде (25 јуни 2019 година). Барем засега – низ целата пишана оставнина на Сидо – никаде не беше пронајден запис со подоцнежна дата, па веруваме дека ова се неговите последни пишани зборови.

Back to Top