Сценарио за „Еден ден од дневникот на …“

Сценариото за аматерскиот филм Еден ден од дневникот на … (1974), награден со „Златна плакета за игран филм“ на Сојузниот фестивал во Нови Сад во 1975 година.

Back to Top