Крајот на цивилизацијата

Извадок од последниот, исклучително песимистичен дневнички запис на Стефан Сидовски (22 ноември 1992 година; Дневници, бр. 58, подлисток додатен кон крајот на тетратката) во кој Сидо се откажува и дефинитивно од натамошна документација на сопствениот живот, оправдувајќи ја одлуката со потполна разочараност од САД, Европа и Македонија – само година дена откако државата ја стекнува својатат независност.

„Мислам дека можат да забележат дека сум некако поинаков…“

Дневнички запис од 27 август 1973 година за неприпадноста и за меѓугенерациското препознавање, за младешката потрага по нешто длабоко и недефинирливо, како и за надежта дека иднината би можела да биде поубава од сегашноста (Дневник бр. 3, 131-133 стр.).

Back to Top