„Се одлучив за љубовта…“

Подметната меѓу страниците на една од поетските тетратки на Сидо – Песни (јан-сеп 1993), стр. 59 – беше најдена следнава песна, единствената од досега проверените без дата и единствената што не е напишана рачно, туку на машина за пишување.

Back to Top