Никола Стиков, „За Сидо, со ’c‘ co cè“

Помен-текст за Стефан Сидовски на Никола Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при Универзитетот во Монтреал и своевремен прекуокеански кореспондент на Сидо.

Back to Top