„Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“ (2018)

Стефан Сидовски, „Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“, Револуција бр. 1 (2017-2018), стр. 75-80.

Внатрешна противречност: марксизам vs религија

Голем дел од младешките години на Стефан Сидовски се определени од неколку внатрешни конфликти. Покрај онаа меѓу желбата за осаменички живот и нужноста за вообичаен, Сидо често е растргнат и меѓу политиката и религијата – или, поточно, меѓу – од една страна – определбата да дејствува доследно на своите убедувања и наспроти барањата на власта и, од друга, притисокот да стане политички активен за да напредува во животот и кариерата. Следниов запис, подведен под датата 15 септември 1973 година, е еден од многуте во кои Сидо ја самоистражува оваа противречност.

Back to Top