Кица Колбе, „Збогум Сидо!“

Простување на Кица Колбе со Стефан Сидовски – а и со некое засекогаш изгубено Скопје на духовната култура, чиј последен симбол, можеби, беше токму Сидо (преземено од okno.mk, 5 јули 2019).

Back to Top