Збогум човеку! (МзР li.6688)

Една од многуте лирско-прозно белешки од Мислите за размислувањево кои Сидо ја изразува својата недоверба во науката, философијата и технологијата – а и во општата способност на човекот да создаде заедница на слободни луѓе.

Back to Top