Снимањето филмови како животна утеха

Во следниов краток дневнички запис од 24 јуни 1973 година (Дневници, бр. 2, стр. 167-8), покрај неколкуте белешки по повод снимањето на Еден ден ден во животот на . . . , Сидо попатно прибележува и еден свој чест впечаток – дека снимањето филмови му е најголемата утеха во животот.

Сценарио за „Еден ден од дневникот на …“

Сценариото за аматерскиот филм Еден ден од дневникот на … (1974), награден со „Златна плакета за игран филм“ на Сојузниот фестивал во Нови Сад во 1975 година.

Back to Top