„Мислам дека можат да забележат дека сум некако поинаков…“

Дневнички запис од 27 август 1973 година за неприпадноста и за меѓугенерациското препознавање, за младешката потрага по нешто длабоко и недефинирливо, како и за надежта дека иднината би можела да биде поубава од сегашноста (Дневник бр. 3, 131-133 стр.).

Back to Top