Горјан Милошевски, „Секогаш со опозиционерски став…“

Професоре, оди во мир! Секогаш со опозиционерски став за многу работи. Разбуди критичка мисла, аналитичност кај мал милион луѓе. Секогаш инспирација. Слава ти!


(Фејсбук статус на авторот; преземено од okno.mk.)

Back to Top