Прашања без одговори: тегобности на младиот човек во определувањето на една философија на живот (2005)

Брошурата насловена Прашања без одговори датира од 2005 година, кога и е отпечатена во ограничен број самиздат-примероци. Цела деценија подоцна, истата е објавена во серија од седум прилози (денес, за жал, достапни само во архивирана форма) на македонскиот философски веб-портал, akindin.com. Ја преобјавуваме овде во целост.

Back to Top