„Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“ (2018)

Стефан Сидовски, „Октомвриската револуција во филмските дела на Сергеј М. Ејзенштајн“, Револуција бр. 1 (2017-2018), стр. 75-80.

Рецензија на Синот на Шаул на Ласло Немеш (2016)

Рецензија на Сидо на унгарскиот филм Синот на Шаул, првпат објавена на 4 мај 2016 година на веќе ненадградуваниот веб-портал reborn.mk, во рамки на рубриката „Час по филм со Сидо“.

Прашања без одговори: тегобности на младиот човек во определувањето на една философија на живот (2005)

Брошурата насловена Прашања без одговори датира од 2005 година, кога и е отпечатена во ограничен број самиздат-примероци. Цела деценија подоцна, истата е објавена во серија од седум прилози (денес, за жал, достапни само во архивирана форма) на македонскиот философски веб-портал, akindin.com. Ја преобјавуваме овде во целост.

Естетиката и дијалектиката во монтажата на филмот (2001)

Докторската дисертација на Стефан Сидовски, работена под менторство на проф. д-р Кирил Темков и одбранета на 31 октомври 2001 година пред комисија во состав на менторот, Георги Старделов, Столе Попов, Виолета Панзова и Мирко Ѓошевски.

Back to Top